Kurjer Warszawski. 1858, № 47 (19 lutego)

Kurier Warszawski