Kurjer Warszawski. 1854, № 342 (29 grudnia)

Kurier Warszawski