Kurjer Warszawski. R.45 [i.e.46], № 240 (24 października 1866)

Kurier Warszawski