Kurjer Warszawski. R.45 [i.e.46], № 232 (15 października 1866)

Kurier Warszawski