Kurjer Warszawski. 1861, № 251 (23 października) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego Nr 251