Kurjer Warszawski. 1859, № 311 (23 listopada)

Kurier Warszawski