Kurjer Warszawski. R.44 [i.e.45], № 235 (16 października 1865)

Kurier Warszawski