Kurjer Warszawski. R.44 [i.e.45], № 190 (23 sierpnia 1865)

Kurier Warszawski