Kurjer Warszawski. 1858, № 304 (16 listopada)

Kurier Warszawski