Kurjer Warszawski. R.44 [i.e.45], № 217 (25 września 1865)

Kurier Warszawski