Kurjer Warszawski. 1858, № 339 (22 grudnia)

Kurier Warszawski