Kurjer Warszawski. 1858, № 306 (18 listopada)

Kurier Warszawski