Kurjer Warszawski. R.44 [i.e.45], № 238 (19 października 1865)

Kurier Warszawski