Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy : wychodzi dwa razy na tydzień przy Gazecie Warszawskiéj. 1857, № 26 (2 kwietnia)

Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy

Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy

Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy