Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy : wychodzi jako pismo dodatkowe przy Gazecie Warszawskiej. 1885, № 32 (13 sierpnia)

Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy

Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy

Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy