Kurjer Warszawski. 1822, nr 289 (3 grudnia)

Kurier Warszawski