Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy : wychodzi jako pismo dodatkowe bezpłatne przy „Gazecie Warszawskiéj”. 1887, № 47 (21 listopada)

Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy

Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy

Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy