Korrespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy : wychodzi dwa razy na tydzień przy Gazecie Warszawskiéj. 1850, № 98 (15 grudnia)

Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy

Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy

Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy