Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy : wychodzi jako pismo dodatkowe przy Gazecie Warszawskiej. 1880, № 30 (22 lipca)

Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy

Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy