Korrespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy : wychodzi dwa razy na tydzień przy Gazecie Warszawskiéj. 1851, № 57 (17 lipca)

Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy

Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy

Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy