Kurjer Warszawski. 1824, Nro 194 (15 sierpnia)

Kurier Warszawski