Kurjer Warszawski. 1823, nr 187 (8 sierpnia)

Kurier Warszawski