Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy : wychodzi dwa razy na tydzień przy Gazecie Warszawskiéj. 1858, № 60 (8 sierpnia)

Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy

Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy

Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy