Kurjer Warszawski. 1824, Nro 137 (10 czerwca)

Kurier Warszawski