Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy : wychodzi jako pismo dodatkowe przy Gazecie Warszawskiej. 1883, № 42 (18 października)

Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy

Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy

Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy