Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1935, nr 179

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1935