Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1931, nr 129

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1931