Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1927, nr 86

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1927