Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1925, nr 180

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1925