Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1928, nr 290

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1928