Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1925, nr 252

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1925