Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu (Nr 13) z dnia 10 marca 2016r.