Nowiny : dziennik niezawisły demokratyczny illustrowany. R.6, 1908, nr 9