Nowiny : dziennik niezawisły demokratyczny illustrowany. R.7, 1909, nr 85