Nowiny : dziennik niezawisły demokratyczny illustrowany. R.9, 1911, nr 239