Nowiny : dziennik niezawisły demokratyczny illustrowany. R.8, 1910, nr 50