Nowiny : dziennik niezawisły demokratyczny illustrowany. R.5, 1907, nr 126 + dod.