Przegląd Krytyki Artystycznej i Literackiej. R.4, 1912, № 57