Przegląd Krytyki Artystycznej i Literackiej. R.3, 1911, № 43