Przegląd Krytyki Artystycznej i Literackiej. R.5, 1913, № 69