Przemysł Naftowy : dwutygodnik : organ Krajowego Towarzystwa Naftowego we Lwowie. R.13, 1938, Zeszyt 11