Prasa Prawnicza : przegląd ustawodawstwa, piśmiennictwa prawniczego, orzecznictwa sądowego oraz bibliografii. T.2, 1939, Zeszyt 10