Nowiny : dziennik niezawisły demokratyczny illustrowany. R.10, 1912, nr 97