Nowiny : dziennik powszechny. R.12 [i.e.11], 1913, nr 288