Przemysł Piwowarski : organ Centralnego Związku Przemysłu Piwowarskiego i Słodowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej. R.8, 1930, № 50-51