Przemysł Piwowarski : organ Centralnego Związku Przemysłu Piwowarskiego i Słodowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej. R.9, 1931, № 6