Obsługa Radia : miesięcznik ilustrowany dla handlu radiowego. 1938, nr 5