Głos Ewangelicki : pismo tygodniowe poświęcone sprawom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. R.15, 1934, nr 4