Głos Ewangelicki : pismo tygodniowe poświęcone sprawom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. R.17, 1936, nr 40