Głos Ewangelicki : pismo tygodniowe poświęcone sprawom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. R.8, 1927, nr 47